top of page

LOGO-
SUUNNITTELU

Persoonallinen logo yrityksellesi mahdollistaa erottua muiden joukosta. Logo on yksi tärkeistä

yrityksen visuaalisen ilmeen kulmakivistä. 

Logosuunnittelu toteutetaan asiakkaan toiveiden ja ideoiden pohjalta. Logosuunnitteluprosessissa pidän tärkeänä osana jakaa koko projektin ajan kuvia kehityksestä, jotta voimme yhdessä muovata suunnan juurin teidän yrityksen näköiselle logolle. Logosuunnittelun hinta määräytyy tuntiveloituksen mukaan (35 €/h), jotta maksaisit oikeasti vain siitä, mitä teen.  Kertomalla ideastasi voin tarkentaa aikahaarukkaa projektin kestolle paremmin.

ESIMERKKEJÄ TEHDYISTÄ LOGOISTA

bottom of page